Nawigacja

Aktualności

Konkurs fotograficzny „Pomnik w mojej miejscowości" – Rzeszów, 8 lutego – 13 kwietnia 2017

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Archiwum Państwowe w Rzeszowie ogłaszają konkurs fotograficzny
„Pomniki w mojej miejscowości".

Konkurs polega na przygotowaniu fotografii oraz informacji o dowolnie wybranym pomniku, tablicy lub miejscu pamięci. Ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania historii zasłużonych dla lokalnej społeczności osób i ważnych wydarzeń i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Planowane jest publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac lub ich fragmentów w formie publikacji w Internecie, publikacji prasowej lub książkowej – forma udostępnienia wybrana będzie przez komisję konkursową zależnie od pozyskanych możliwości oraz poziomu konkursu i liczby zebranych godnych wyróżnienia prac.

Termin składania prac upływa 13 kwietnia 2017 r. Finał konkursu odbędzie się 10 czerwca 2017 r. w Archiwum Państwowym w Rzeszowie, ul. Władysława Warneńczyka 57.
Wszelkich informacji o konkursie udzielają: Marek Gieroń (Archiwum Państwowe w Rzeszowie) tel. 17 230 48 08, dostep@rzeszow.ap.gov.pl, i Jakub Izdebski (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie) tel. 17 860 60 53, jakub.izdebski@ipn.gov.pl. Komunikaty komisji konkursowej będą publikowane na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl. i www.facebook.com/IPN.Rzeszow/ oraz Archiwum Państwowego w Rzeszowie www.rzeszow.ap.gov.pl.

Regulamin konkursu, oświadczenie oraz formularz zgłoszenia z załączniku.

do góry