Nawigacja

Aktualności

Projekt edukacyjny "Młodzi o przeszłości - Mała ojczyzna" - Rzeszów, październik 2016 - czerwiec 2017

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym "Młodzi o przeszłości - Mała Ojczyzna".   

Projekt polega na przygotowaniu prezentacji multimewdialnej oraz eseju przedstawiającej ten aspekt historii regionu z lat 1939-1989,  z którego zdaniem autorów jako mieszkańcy Podkarpacia możemy czuć się szczególnie dumni.

Temat eseju ma dotyczyć kwestii omówionych w prezentacji multimedialnej, stanowi jej uzupełnienie. Jest skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest kształtowanie postaw obywatelskich uczniów i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu publicznym i wzmocnienie u młodzieży poczucia przynależności do Małej OjczyznyUczniowie realizujący projekt:

  • poszerzą wiedzę na temat sytuacji w Polsce w II połowie XX wieku,
  • poszerzą wiedzę na temat sytuacji w regionie w II połowie XX wieku,
  • rozwiną umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych
    w różnych typach źródeł historycznych,
  • rozwiną krytyczne podejście do źródeł historycznych,
  • rozwiną umiejętność pracy w zespole,
  • sformułują własne refleksje na tematy historyczne.

Kontakt:  Katarzyna Kyc, starszy inspektor Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, tel. 17 86 06 026 (sekretariat OBEN), 17 86 73 028, e-mail: katarzyna.kyc@ipn.gov.pl.

Regulamin, harmonogram i formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

 

 

do góry